top of page
Kinderen tuinieren

Werkwijze

Hoe verloopt een kindtraject?

Een kindtraject start regulier met zeven sessies van één uur. Het start met een oudergesprek om te verhelderen waar uw kind last van heeft en inzicht te krijgen in waar jullie als ouders/begeleiders in vastlopen. Daarna komt uw kind vijf keer in de praktijk. Tijdens deze sessie wordt aan de hand van verschillende spel- en/of gesprekstechnieken, afgestemd op de behoefte van het kind, helder hoe uw kind zich voelt, zich zou willen voelen en wat daarvoor nodig is. Gaandeweg gaat uw kind meer grip ervaren met op hem of haar afgestemde tips en wordt het kind weer eigenaar van de eigen gedachten, gedrag en emoties. 


Na vijf gesprekken vindt opnieuw een oudergesprek plaats en bespreken we welke verandering u heeft ervaren en hoe u uw kind het beste kan begeleiden om deze verandering te ondersteunen. Ook wordt bekeken of een vervolg wenselijk is, waarbij wordt uitgegaan van maximaal 15 kindsessies om de klachten die uw kind inbrengt, op te heffen.


Tussentijds kunt u als ouders op elk moment contact opnemen om veranderingen te bespreken. Vaak bemerken ouders al tijdens het traject veranderingen bij hun kind, omdat het zich gezien voelt door de investering van de ouders om te willen begrijpen wat er zich in hun binnenwereld afspeelt. Die erkenning brengt kinderen vaak al in proces en heeft een positief effect op hun verandervermogen. 

Werkwijze: Over mij
bottom of page