Kinderen tuinieren

Werkwijze

Hoe verloopt een coachingstraject?

Een coachingstraject omvat regulier zeven sessies van één uur. Twee met de ouders en vijf gesprekken met uw kind. Het start met een oudergesprek om te verhelderen waar uw kind last van heeft en inzicht te krijgen in waar jullie als ouders/begeleiders in vastlopen. Daarna komt uw kind vijf keer in de praktijk. Tijdens deze sessie wordt aan de hand van verschillende spel- en/of gesprekstechnieken, afgestemd op de behoefte van het kind', helder hoe uw kind zich voelt, zich zou willen voelen en wat daarvoor nodig is. Gaandeweg gaat uw kind meer grip ervaren met op hem of haar afgestemde tips en wordt het kind weer eigenaar van de eigen gedachten, gedrag en emoties. 


Na vijf gesprekken vindt opnieuw een oudergesprek plaats en bespreken we welke verandering u heeft ervaren en hoe u uw kind het beste kan begeleiden om deze verandering te ondersteunen. Ook wordt bekeken of een vervolg wenselijk is. Tussentijds kunt u als ouders op elk moment contact opnemen om veranderingen te bespreken. Vaak bemerken ouders al tijdens het traject veranderingen bij hun kind, omdat het zich gezien voelt door de stappen van de ouders.

 

Wachtlijsten?

Uit Jezelf werkt zonder wachtlijsten, dus u kunt snel terecht. Wanneer u contact opneemt, bespreken we kort uw vragen en bekijken we wanneer we een afspraak kunnen plannen om een volledig beeld te krijgen van de vragen over en wensen voor uw kind. Vervolgens ontvangt u van mij een intakeformulier met een vragenlijst. Deze vult u in vóór het eerste oudergesprek. Beide ouders zijn hierbij aanwezig.

Waar?

Gesprekken met ouders of leerkrachten kunnen online of in de praktijk plaatsvinden. Gesprekken met kinderen vinden in de praktijk of zonodig op school plaats en kunnen tijdens schooltijd plaatsvinden.
Een enkele keer kan een sessie plaatsvinden op een andere locatie dan de praktijk of school, wanneer dat bijdraagt aan het begrip van de situatie waar uw kind voor komt.