top of page
Regenboog bord klein.jpg

Informatie voor ouders 

Kinderen begeleiden in hun ontwikkeling is een veelomvattende taak. Het stelt ouders voortdurend op de proef in hun vermogen en bereidheid om hun kind te begrijpen. Wanneer kinderen ergens in vastlopen, communiceren ze dat op uiteenlopende manieren. Het ene kind sluit zich af voor zijn/haar omgeving, het andere kind slaat juist om zich heen met verbaal of fysiek geweld. Dit kan voor ouders uitputtend zijn, omdat het gevoelens oproept die niet stroken met de liefde die je voor je kind voelt. Heel begrijpelijk brengt de opvoeding van je kind op sommige momenten ook frustraties, irritaties en twijfels met zich mee.

Uit jezelf is er voor ouders van kinderen van 4 t/m 12 jaar die zich zorgen maken over de ontwikkeling of opvoeding van hun kind en het fijn vinden als iemand met hen meekijkt. Door inzicht in de binnenwereld van je kind krijg je een beter begrip van wat er in je kind omgaat en wat je kan doen om je kind te begeleiden in datgene waar het mee worstelt.

​De praktijk is gericht op kinderen van 4 t/m 12 jaar die:

  • Een gebrek aan zelfvertrouwen of een negatief zelfbeeld hebben;

  • Boosheid, impulsief gedrag of driftbuien hebben;

  • Pesten of gepest worden;

  • Gevoelens van eenzaamheid of verdriet hebben;

  • Stress ervaren door nare/ingrijpende ervaringen;

  • Moeite hebben met in slaap komen of doorslapen;

  • Conflicten hebben met broer(-tjes)/zus(-jes), ouders, klasgenoten, vriendjes/vriendinnetjes.

Hoe werkt integratieve therapie?
Een kindtraject bij Uit Jezelf is laagdrempelig, kortdurend en intensief. Het omvat regulier vijf tot maximaal vijftien kindsessies. Het traject verloopt als volgt:

  • Een intakegesprek met ouders om de hulpvraag van de ouders en het kind te verhelderen;

  • Vijf tot vijftien kindgesprekken, afgestemd op de behoefte van ieder kind;

  • Een evaluatie- of eindgesprek met de ouders om te evalueren welke veranderingen zijn opgemerkt, praktische opvoedtips te bespreken en te bepalen of er behoefte is aan een vervolg. Regulier vinden oudergesprekken na elke vijf kindsessies plaats of eerder indien de doelen voortijdig bereikt zijn.  

Ouders: Over therapie
bottom of page