top of page
Crowd%20of%20People_edited.jpg

Wat is integratieve therapie?

Wat is het?: Diensten

Kortdurend, kindgericht

Integratieve coaching, counseling of therapie staat voor kortdurende, intensieve begeleiding gebaseerd op de vraag of wens van het kind. Uitgangspunt is dat iedereen, kinderen en volwassenen, deskundig zijn over zichzelf. De integratieve benadering speelt hierop in door het zelfhelend vermogen van een kind aan te spreken. Zoals een wondje dat vanzelf heelt, weten ook kinderen precies wat nodig is om hun probleem op te lossen. Dit proces gaat vanzelf, maar kan om wat voor reden dan ook vertraagd of belemmerd worden, waardoor een kind zich niet vrij kan ontwikkelen. Integratieve therapie helpt om dat te doorbreken.

Bewust van keuzevrijheid 

Integratieve coaching, counseling of therapie biedt een kind inzicht in de eigen gevoelswereld, gedachten, gedrag en verandervermogen. 
De mogelijkheid tot verandering wordt op bewust en onbewust niveau geactiveerd, waardoor het kind zicht krijgt op zijn/haar unieke kwaliteiten, hulpbronnen en mogelijkheden. Door de eigen veerkracht te verkennen en te ervaren, voelt het kind zich (opnieuw) blij en zelfzeker omdat het weet dat het, ook in nieuwe uitdagende situaties, op zichzelf kan vertrouwen. Het kind ervaart de eigen wijsheid en begrijpt wat nodig is om een probleem op te lossen:
het kind weet het, kan het en doet het.

Grip, groei en genezing

Het integratieve werken is altijd gericht op het hier en nu en gebeurt op drie niveau's: coaching, counselling en therapie. Coaching wordt ingezet wanneer het doel is grip te krijgen op een probleemsituatie. Bij counseling worden zonodig ook onderliggende blokkades opgeheven. Integratieve therapie is nodig wanneer een probleem dieper geworteld is en er naast grip en groei ook genezing nodig is van onverwerkte ervaringen.
Voor elk kind geldt een ander behandelplan omdat elk kind op een eigen unieke manier zijn/haar probleem ervaart en oplost.

bottom of page