Tarieven

Tarieven

- Tarieven zijn gebaseerd op gesprekken van 60 minuten, incl. BTW.

- Afspraken die binnen 48 uur vóór aanvang worden afgezegd,
worden volledig in rekening gebracht.

 

5 coachingsgesprekken € 225,-

KLUP Pakket

Kinderen Leren Uitermate-goed Plezier-maken. Tijdens drie KLUP sessies worden kinderen herinnerd aan interne hulpbronnen die voor veerkracht en energie zorgen. KLUP deelnemers kunnen zich zonder onderliggende klacht aanmelden, het doel is om (nog onbenutte) talenten te ontdekken en daarmee het zelfvertrouwen te verstevigen. Het begint en eindigt met een oudergesprek waarin u heldere inzichten en praktische tips krijgt om het KLUP gevoel ook thuis te realiseren.

7 coachingsgesprekken € 350,-

Coachingspakket Grip

Coachingspakket Grip bestaat uit zeven gesprekken. Het start met een intakegesprek met ouders, gevolgd door vijf kindgesprekken en een eindgesprek waarin ouders concrete tips en maatwerk adviezen voor de toekomst krijgen. Tijdens de coachingssessies zoomen we dieper in op onderliggende oorzaken van een klacht of probleem en hoe die het kind op dit moment belemmeren om vol zelfvertrouwen in het leven te staan. Vervolgens ervaart het kind wat het in zichzelf kan aanwenden om weer grip te voelen.

Aanvullende gesprekken € 70,- 

Maatwerk kindsessies

Losse of vervolgsessies zijn altijd mogelijk. Dit kan bestaan uit:
- een tussentijds oudergesprek;
- een observatie op school;

- sessie met een broer(-tje) of zus(-je);

- overleg op school;

- extra kindsessies. 

Integratieve coaching, counselling of therapie is een kortdurende vorm van begeleiding. In maximaal 15 kindsessies wordt het verandervermogen van het kind geactiveerd.