top of page
Drawing Face

Privacy en AVG

Privacyreglement Uit Jezelf

De AVG voorziet in wetgeving ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft u als zorgafnemer bepaalde rechten.


Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy van personen in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uit Jezelf houdt zich aan de verplichtingen die voortvloeien uit de AVG en de WGBO en voorziet in uw rechten conform deze wetgeving.

Privacy en AVG: Over mij
bottom of page