top of page
Logo zonder ondertitel nieuwe font.jpg

Integratieve Kindertherapie

Ben je of ken je een kind dat niet lekker in z’n vel zit? Een kind dat zich thuis of op school niet begrepen voelt en dat uit in boosheid, verdriet of verlegenheid? Ieder kind komt zichzelf tegen in het ontdekken van zijn/haar unieke karakter en eigenschappen. Dat brengt mooie en soms lastige opgaven met zich mee, voor zowel het kind als de ouders. Kun je daar hulp bij gebruiken?


Uit Jezelf is er voor ouders en kinderen van 4 t/m 12 jaar, die willen ervaren dat er óók voor hun probleem een oplossing is. 

Meer weten? Welkom bij Uit Jezelf!

© 2023 Uit Jezelf Kindertherapie

Home: Over mij
Crowd%20of%20People_edited.jpg

Wat is integratieve therapie?

Home: Diensten

Kortdurend, kindgericht

Integratieve coaching, counseling of therapie staat voor kortdurende, intensieve begeleiding gebaseerd op de vraag of wens van het kind. Uitgangspunt is dat iedereen, kinderen en volwassenen, deskundig zijn over zichzelf. De integratieve benadering speelt hierop in door het zelfhelend vermogen van een kind aan te spreken. Zoals een wondje dat vanzelf heelt, weten ook kinderen precies wat nodig is om hun probleem op te lossen. Dit proces gaat vanzelf, maar kan om wat voor reden dan ook vertraagd of belemmerd worden, waardoor een kind zich niet vrij kan ontwikkelen. Integratieve therapie helpt om dat te doorbreken.

Bewust van keuzevrijheid

Integratieve coaching, counseling of therapie biedt een kind inzicht in de eigen gevoelswereld, gedachten, gedrag en verandervermogen. 
De mogelijkheid tot verandering wordt op bewust en onbewust niveau geactiveerd, waardoor het kind zicht krijgt op zijn/haar unieke kwaliteiten, hulpbronnen en mogelijkheden. Door de eigen veerkracht te verkennen en te ervaren, voelt het kind zich (opnieuw) blij en zelfzeker omdat het weet dat het, ook in nieuwe uitdagende situaties, op zichzelf kan vertrouwen. Het kind ervaart de eigen wijsheid en begrijpt wat nodig is om een probleem op te lossen:
het kind weet het, kan het en doet het.

Grip, groei en genezing

Het integratieve werken is altijd gericht op het hier en nu en gebeurt op drie niveau's: coaching, counselling en therapie. Coaching wordt ingezet wanneer het doel is grip te krijgen op een probleemsituatie. Bij counseling worden zonodig ook onderliggende blokkades opgeheven. Integratieve therapie is nodig wanneer een probleem dieper geworteld is en er naast grip en groei ook genezing nodig is van onverwerkte ervaringen.
Voor elk kind geldt een ander behandelplan omdat elk kind op een eigen unieke manier zijn/haar probleem ervaart en oplost.

Voor wie is integratieve kindertherapie? 

Home: Services
Marieke_edited.jpg

Marieke Dielissen

Uit Jezelf is de praktijk voor integratieve kindertherapie van Marieke Dielissen. Marieke is kindercounselor en volgt de Master Kindertherapeut (ECP) aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie. Marieke heeft jarenlange ervaring als trainer en coach in het bedrijfsleven en retail. Ze traint daarnaast mensen in zang en improvisatietheater. Na een opleiding in Human Resource Management studeerde ze af aan de Vrije Universiteit. Ze deed onderzoek naar patronen in menselijke gedragingen en de invloed daarvan op het handelen. Ze ontdekte de kracht van bewuste en onbewuste processen en hoe vanzelfsprekendheden de veranderbereidheid beïnvloeden. 


Marieke heeft een onbegrensd vertrouwen in de veerkracht van een kind. “Kinderen zijn altijd op zoek naar geluk en weten wat daarvoor nodig is. Soms lijkt het gevoel van geluk echter heel ver weg. Wanneer kinderen boos of verdrietig zijn, vertrouwen in zichzelf missen of het gevoel hebben dat ze niet gehoord worden. Dan kan het fijn zijn als iemand met ze meekijkt om ze te laten ervaren dat er voor elke situatie een oplossing is. Dat kan bij Uit Jezelf op een toegankelijke, speelse en doeltreffende manier." Ouders kunnen rekenen op heldere tips en inzichten over hoe zij hun kind in zijn/haar specifieke situatie kunnen begeleiden. Ouders ervaren weer grip, waardoor opvoeden weer ontspannen gaat en ouders en kinderen zich weer meer met elkaar verbonden voelen. 

Home: Over

Uit Jezelf

Meer informatie of een afspraak maken?

Praktijk voor Kindertherapie

Hof Eyghentijds
Lunerkampweg 5, 5245 NB  Rosmalen

www.uitjezelfkindertherapie.nl

Tel. 06-45022788

Kvk nummer: 56872410

Bedankt voor uw mail, ik neem contact met u op.

IMG_3597_edited.png
Home: Contact
bottom of page